เมาแล้วขับคือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
39 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช ตำแหน่ง อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ