การทำกายภาพบำบัด กับการจัดทรงตัว ในผู้สูงวัย
33 views
0
0

การ ล้ม ของผู้สูงวัย อาจส่งผลให้เกิดตัวแทรกซ้อนต่อผู้สูงวัยได้ ถ้ารุนแรงสุดอาจทำให้เสียชีวิตได้
แล้วการจัดทรงตัว จัดอย่างไร! เหมาะกับผู้สูงวัยแบบไหน! มีวิธีการอย่างไร และช่วยผู้สูงวัยได้อย่างไรบ้าง
-----------ติดตามได้-------------
ในรายการ คลีนิค 101.5
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร : ผศ.ดร. อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
รายการ คลีนิค 101.5 ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application