เตรียมตัวอย่างไร เมื่อไปร้านยา
51 views
0
0

การไปรับยาที่โรงพยาบาล หลายๆคนไม่สะดวก ทั้งการเดินทาและต้องเจอคนมากมายอาจเสี่ยงกับการติด covid19
หลายๆคนก็เลือกที่จะไปที่ร้านยาใกล้บ้านเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อให้ได้ยาที่ตรงตามที่เราต้องการ
ร้านยาปัจจับันนี้ก็มีอยู่เยอะแยะมากมาย การไปร้านยาเราต้องรู้ต้องดูและต้องเตรียมข้อมูลอะไรไปบ้าง

-----------------------------ติดตามได้------------------------------

ในรายการ คลีนิค 101.5
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร : เภสัชกร อนุกูล ชื่นอารมย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ คลีนิค101.5 ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application