ธุรกิจกับความยั่งยืน
44 views
0
0

ทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ความยั่งยืนกับธุรกิจไปด้วยกันได้ยังไง สำคัญกับธุกิจต่อจากนี้มากเพียงใด
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16