ข้อเสนอแนะในการนำเสนอข่าวในประเด็นที่อ่อนไหวของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล : กรณีการนำเสนอข่าวพระสงฆ์ตัดศรีษะตนเอง
74 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ประเด็น - ข้อเสนอแนะในการนำเสนอข่าวในประเด็นที่อ่อนไหวของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล : กรณีการนำเสนอข่าวพระสงฆ์ตัดศรีษะตนเอง

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงกรณีการนำเสนอข่าวที่พระสงฆ์ฆ่าตัวตายของสื่อมวลชนว่า เป็นการนำเสนอข่าวที่หดหู่ท่ามกลางช่วงที่ประชาชนต้องทำงานจากที่บ้านมากขึ้น ซึ่งต่างจากสถานการณ์ปกติ ที่ให้ความสนใจข่าวมากขึ้น และข่าวนี้ก็อาจส่งผลต่อจิตวิทยาโดยรวมของประชาชน โดยเฉพาะการนำเสนอผ่านอินโฟกราฟฟิกที่มีความชัดเจนอย่างละเอียด ซึ่งอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมของคนที่รับชมอยู่ที่อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าจนนำมาสู่การฆ่าตัวตายได้เช่นกัน

ซึ่งหากมองถึงในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้ว การนำเสนอข่าวในรูปแบบที่มีภาพเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน อาจจะทำให้เกิดสารเคมีที่หลั่งความเครียดออกมา รวมถึงในอดีตหากมีการนำเสนอภาพที่มีความรุนแรงไม่ต่ำกว่า 4 ฉากต่อวันก็อาจจะนำมาสู่พฤติกรรมทางสังคมที่ทำให้เกิดความรุนแรงได้มากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้เกิดคำถามว่าสื่อมวลชนนำเสนอข่าวในรูปแบบนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด เพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและอาจจะทำให้เกิดโทษตามมาได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้