สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ: ด้านสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพ
149 views
0
0
"รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณ และ อ.สพ.ญ.ดร.จุฑามาศ เบ็ญจนิรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ: ด้านสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพ

เป็นไปตามหลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์

• การฝึกสุนัขได้ทำอย่างถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ คือให้สุนัขรู้สึกว่าอยากทำ ไม่บังคับ
• เมื่อถึงคราวที่สุนัขต้องทำงานก็มีเวลาการทำงานและเวลาพักที่ชัดเจน ไม่มีการทรมานสัตว์แน่นอน

ทำไมต้องสายพันธุ์ลาบราดอร์

จริงๆ แล้วสุนัขทุกสายพันธุ์ฝึกได้หมด เพียงแต่แต่ละสายพันธุ์มีเรื่องระยะเวลาการฝึกและความฉลาดไม่เท่ากัน ขณะที่พันธุ์ลาบราดอร์เป็นสายพันธุ์ที่ฉลาด เชื่อฟังคำสั่งได้ดีและเป็นมิตร

สุนัขที่ดมกลิ่นจะติดเชื้อโควิดไหม

สุนัขไม่ได้ดมกลิ่นจากแท่งสำลี (ที่เก็บตัวอย่างเหงื่อของผู้ติดเชื้อ) โดยตรง ดังนั้นสุนัขจึงปลอดภัย ไม่มีโอกาสสัมผัสเชื้ออย่างแน่นอน

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณ ภาควิชาพยาธิวิทยา และ อ.สพ.ญ.ดร.จุฑามาศ เบ็ญจนิรัตน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย