โรคมะเร็ง กับการเข้าถึงการรักษาถ้วนหน้าของคนไทย
40 views
0
0
"มะเร็ง เป็นแล้วตายถ้าไม่รักษา แต่ถ้าเป็นระยะแรกแล้วรักษา โอกาสหายก็มี"

ประเทศไทยเป็น1 ใน 56 ประเทศทั่วโลกที่มีการบริการสาธารณสุขแบบทุกคนเข้าถึงได้
การรักษาโรคมะเร็งก็เป็นหนึ่งในบริการสาธาณสุขนี้ด้วยเหมือนกัน
นับเป็นความโชคดีของคนไทย แต่อย่างไรก็ดี เราทุกคนก็ควรหาทางป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
วันนี้คุณหมออิศรางค์ นุชประยูร จะมาพูดถึงภาพรวมในการักษาโรคมะเร็งของไทย

------------------------------------------------------------------------

ติดตามรับฟังได้ใน
ในรายการ คลีนิค 101.5
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร : ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application