ศิลปะแห่งผ้า วรรณศิลป์แห่งรักในเสภาขุนช้างขุนแผน (ตอนที่ 1)
156 views
0
0
"ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
ตอนที่ 1 ความเป็นมา

ขุนช้างขุนแผน เป็นนิทานที่เล่าสืบกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ว่ากันว่ามีเค้าบางส่วนจากตัวตนจริง นิยมเล่าผ่านการขับเสภา

• สมัยรัตนโกสินทร์มีการแต่งบทเสภาขุนช้างขุนแผนขึ้นใหม่ โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 2 และ 3 เนื่องจากตัวบทสูญหายไปมากช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ทว่าการรวมพิมพ์ครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 หอพระสมุดวชิรญาณได้ทำการรวบรวม ชำระ จัดพิมพ์เสภาขุนช้างขุนแผน จนกลายมาเป็น "เสภาขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ" อันเป็นฉบับแบบแผนที่ใช้อ้างอิงจนถึงปัจจุบัน

• ผ้าที่ปรากฏในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนมี 5 กลุ่ม คือ 1) เป็นเครื่องนุ่งห่ม 2) ใช้ในประเพณีพิธีกรรม 3) ใช้ตกแต่งบ้านเรือน 4) เป็นบำเหน็จรางวัล 5) ใช้เป็นความเปรียบในคำพูดตัวละคร

• ตัวละครในเสภาขุนช้างขุนแผนเป็นเหมือนภาพจำลองของมนุษย์ที่มีทั้งดีและข้อบกพร่อง

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย