การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อ กรณีภัยออนไลน์ และข่าวลวงข่าวปลอม
78 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็น - การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อ กรณีภัยออนไลน์ และข่าวลวงข่าวปลอม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการดูแลปัญหาเรื่องคดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับสื่อสังคมออนลไน์ว่า ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกลไกตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีคดีในลักษณะรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆ ตามปริมาณคนใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งได้ทำงานร่วมกับสำนักงานอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ โดยจะทำงานในการบังคับใช้กฎหมายกับคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ การค้าขายสินค้าผิดกฎหมาย การหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิการทำงานร่วมกันมากขึ้น

ส่วนกรณีการให้สังคมรู้เท่าทันต่อข่าวปลอมนั้น ก็มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางต่างๆของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมอยู่แล้ว แต่ด้วยธรรมชาติของข่าวปลอมที่แพร่กระจายได้ไวมาก ดังนั้นจึงต้องสร้างความรู้เท่าทันแก่ประชาชน พร้อมๆกับขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้