กรณีที่ภาคเอกชนเสนอช่วยภาครัฐขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
50 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสุพันธ์ มงคลสุธี
ตำแหน่ง - ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ประเด็น - กรณีที่ภาคเอกชนเสนอช่วยภาครัฐขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงกรณีมุมมองการขับเคลื่อนวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสของภาครัฐในขณะนี้ว่า จากการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารกว่า 80 คน นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ทำให้เห็นปัญหาที่มีความกังวลในหลายประเด็นทั้งเรื่องของวัคซีนที่ไม่เพียงพอ เพราะได้มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้จากคณะกรรมการภาคเอกชนร่วม 3 สถาบันหรือ กกร. ที่แนะให้ภาครัฐควรทำให้วัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ มีคณะกรรมการเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ รวมถึงการฉีดวัคซีนที่มีความล่าช้า ซึ่งจะมีผลต่อการลดจำนวนการแพร่ระบาดลง ประเด็นการกระจายวัคซีนที่ยังไม่มีความชัดเจน หากเปิดให้เอกชนได้ร่วมนำวัคซีนเข้ามาก็จะช่วยให้วัคซีนกระจายมากขึ้น และการสร้างความเชื่อมั่น เช่น เรื่องวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ

พร้อมระบุว่า แม้รัฐจะบอกว่าไม่ปิดกั้นการนำเข้าวัคซีน แต่การทำงานยังเป็นไปในเชิงรับทั้งหมด ไม่มีการตรวจสอบหรือขึ้นทะเบียนในเชิงรุกเลย ทำให้วัคซีนยังไม่เข้ามามากเท่าที่ควร ขณะเดียวกันภาคเอกชนเองก็พร้อมจะนำเข้าวัคซีนโดยใช้งบประมาณของตนเองด้วย ซึ่งจะช่วยลดภาระของรัฐไปได้มาก

รายการเจาะข่าวเช้านี้