ชีวิตและธุรกิจเกิดวิกฤต คิดและทำยังไงดี
145 views
0
0

• ร่วมบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
• เมื่อชีวิตและธุรกิจเกิดวิกฤต คิดและทำยังไงดี (นาที 9:34)

วิกฤตมา การจัดการปัญหาทำได้อย่างมีขั้นมีตอน

1. เกิดวิกฤตขึ้นมา อย่ามาเพิ่งทำอะไร ตั้งสติก่อน
2. แยกแยะปัญหาให้ออก มองไปให้ถึงต้นตอของปัญหา
3. วิเคราะห์สิ่งที่มี (ทรัพยากร) อยู่ในมือ เพื่อประเมินว่าพอทำอะไรได้แค่ไหน
4. แจกแจงทางเลือกว่ามีอะไรบ้าง คิดข้อดีข้อเสียให้ชัดเจน
5. ถึงเวลาตัดสินใจ แต่หากตัดสินใจพลาดก็ย้อนกลับไปข้อสี่เพราะยังมีทางเลือกเหลืออยู่ ไม่ต้องย้อนไปเริ่มใหม่ ไม่ต้องตระหนกตกใจ
____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย