โควิดกับเศรษฐกิจ
474 views
0
0
"ผศ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

โควิดกับเศรษฐกิจ
• ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2564
• การประเมินเศรษฐกิจในระยะสั้นว่ามีแนวโน้มเติบโตหรือไม่ ดูจากปัจจัยอะไร
• การแจกเงินเยียวยาทำไมไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึงและทำได้ทันที
• บทเรียนสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19
• บทเรียนด้านการเงินสำหรับคนทั่วไปยามเกิดวิกฤต
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย