ประสบการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับประเทศไทย
101 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - คุณสุรจิต วงศ์ธนะเอนก
ตำแหน่ง - กรรมการบริหารโรงแรมชั้นนำในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเด็น - ประสบการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับประเทศไทย

นายสุรจิต วงศ์ธนะเอนก กรรมการบริหารโรงแรมชั้นนำในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงประสบการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับประเทศไทย ว่า หลังจากทราบว่าติดโควิด -19 สำหรับกระบวนการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ เป็นการรักษาตามอาการ โดยแพทย์ได้แนะนำให้กักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ และรับประทานยาตามที่แพทย์จัดให้ เนื่องจากการรักษาที่โรงพยาบาลได้ต้องเป็นผู้ป่วยที่อาการหนักเท่านั้น ขณะที่การดูแลของภาครัฐไม่มีการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ หรือสอบสวนโรคในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ จึงทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อมีตัวเลขที่มากกว่าที่รายงาน

พร้อมระบุว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในสหรัฐ ยังมีจำนวนมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงแรกตัวเลขของผู้ติดเชื้อลดลงไปมากกว่าเดิม ขณะที่การกระจายวัคซีนของสหรัฐ ได้รับความความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถทำได้ดีมาก โดยมีระบบการลงทะเบียนรับวัคซีนแบบออนไลน์ ทำให้การบริหารจัดการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีน

รายการเจาะข่าวเช้านี้