ศิลปะแห่งผ้า วรรณศิลป์แห่งรักในเสภาขุนช้างขุนแผน (ตอนที่ 2)
179 views
0
0
"ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
ตอนที่ 2 ผ้ากับความรัก

ผ้าในเสภาขุนช้างขุนแผนไม่เพียงปรากฏหลากหลายแบบ แต่ยังมีบทบาทสัมพันธ์กับการนำเสนอความรักของตัวละครอีกด้วย ผ้าถูกนำมาใช้สื่อและเชื่อมโยงความรัก ทำให้ผ้ามีความหมายลึกซึ้งมากกว่าความเป็นผ้า

เมื่อผ้าสัมพันธ์กับชีวิตและจิตใจมนุษย์ ช่วยเสริมคุณค่าด้านอารมณ์และความคิด รับฟังถ้อยคำงดงามที่่ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรและแพรพรรณ

บทบาทของผ้าที่มีต่อความรักมี 5 ลักษณะ
1. ผ้าเป็นสิ่งแทนตัวคนรัก
2. ผ้าช่วยเสริมเน้นและพัฒนาความรักของตัวละคร
3. ผ้าช่วยกระตุ้นเตือนให้นึกถึงคนรักหรือเรื่องราวความรักในอดีต
4. ผ้าสะท้อนเหตุการณ์รักที่กำลังเกิดขึ้น
5. ผ้าสะท้อนมุมมองความรักของตัวละคร

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย