วิเคราะห์ผลสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ของเด็กไทยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับทุกวิชาที่สอบ ในทุกระดับการศึกษา
58 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ครูกั๊ก หรือครูร่มเกล้า ช้างน้อย
ตำแหน่ง - ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีแนวคิดสมัยใหม่ และมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ จากโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
ประเด็น - วิเคราะห์ผลสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ของเด็กไทยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับทุกวิชาที่สอบ ในทุกระดับการศึกษา

นายร่มเกล้า ช้างน้อย ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส โดยวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ของเด็กไทยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับทุกวิชาที่สอบ ในทุกระดับการศึกษา ว่า ผลการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ที่มีคะแนนน้อย เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ข้อ ประกอบด้วย 1. ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ 2.ความสนใจในห้องเรียน 3.ความตั้งใจในการสอบ 4.แรงจูงใจในการสอบ และ 5.ทักษะการอ่าน

ขณะเดียวกันปัญหาการศึกษาที่เกิดจากระบบโครงสร้างไม่สอดคล้องกับครู โดยให้ครูสอนนักเรียนในวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาก ก็ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผู้เรียนได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นการขยายความเหลื่อมล้ำให้เพิ่มมากขึ้นไปด้วย เพราะเด็กที่ไม่มีความรู้เรื่องที่สอนได้ระดับพื้นฐาน ก็จะไม่ได้รับความรู้ที่ครบถ้วน และยิ่งทำให้เด็กมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ลดลง ส่งผลกระทบให้ผลสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ของเด็กไทยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับทุกวิชาที่สอบ

รายการเจาะข่าวเช้านี้