สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และผลกระทบกรณีผู้ติดเชื้อปกปิดไทม์ไลน์
77 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
ตำแหน่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ประเด็น - สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และผลกระทบกรณีผู้ติดเชื้อปกปิดไทม์ไลน์

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวในรายการเจาะข่าวเช้านี้ ถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และผลกระทบกรณีผู้ติดเชื้อปกปิดไทม์ไลน์ ว่า สถานการณ์ในจังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และกระจายไปยังหลายพื้นที่ โดยจากการติดตาม และการสอบสวนโรค พบว่า มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งเกิดจากการสัมผัสกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก การเลี้ยงสังสรรค์ และการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง โดยเมื่อวานนี้พบผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นในจังหวัด 46 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยยืนยันสะสม 613 คน ซึ่งอำเภอที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ อำเภอหาดใหญ่ พร้อมระบุว่า การสอบสวนไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือการวินัยของผู้ติดเชื้อในระหว่างรอผลตรวจ พบว่า ยังคงออกไปสังสรรค์ ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อปกปิดไทม์ไลน์มีจำนวนน้อย

รายการเจาะข่าวเช้านี้