นวัตกรรมสู้โควิด-19 จากจุฬาฯ | สำรวจพฤติกรรมคนบนแพลตฟอร์มออนไลน์
111 views
0
0

[1] นวัตกรรมสู้โควิด-19 จากจุฬาฯ
[2] สำรวจพฤติกรรมคนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (นาที 12:28)

นวัตกรรมสู้โควิด-19 จากจุฬาฯ

อัปเดตเรื่องราวนวัตกรรมโควิด-19 จากจุฬาฯ ทั้งโรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ และความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

สำรวจพฤติกรรมคนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปี 2564 (นาที 12:28)

โควิดกลับมาใหม่ คนไม่ค่อยออกไปไหน ใช้ชีวิตและทำงานอยู่บนออนไลน์กันเยอะขึ้น การทำธุรกิจและการตลาดจึงต้องหันไปทางออนไลน์มากขึ้น มีข้อมูล "พฤติกรรมคนบนออนไลน์ในไตรมาสแรกของปี 2564" มาจุดประกายให้เห็นโอกาสทางการตลาดและธุรกิจ

• จัดอันดับประเทศที่ใช้ Social media เยอะที่สุดในโลก
• คนใช้ Social media วันละกี่ชั่วโมง
• แพลตฟอร์มอะไรที่คนใช้กันเยอะ
• พฤติกรรมคนแต่ละช่วงอายุเมื่อใช้ Facebook
• คนใช้ Social media ทำอะไรกัน
• คนหนึ่งคนมี Social media เฉลี่ยกี่ account
_____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย