ค่ายเตรียมความพร้อมสู่สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ | Find Me Z Gen (ep46)
16 views
0
0

พบกับกิจกรรมจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในค่ายเตรียมความพร้อมสู่สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน,
การควบคุมการจราจรทางอากาศ, การบริหารงานซ่อมบำรุงอากาศยาน
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคตในสาขานวัตกรรมทางการบิน

ติดตามฟังรายละเอียดกิจกรรมไปพร้อมกัน
19.45 น. ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz