เรื่องของการ แบ่ง
31 views
0
0

การแบ่ง ในที่นี้คือการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบ่งชนชั้น
ซึ่งการแบ่งแบบนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับมนุษย์มาช้านาน เป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์อยู่รอด
รายการคลีนิค101.5 วันนี้วิทยากร จะมีแนวคิดกับแนวทางมาแนะนำว่า ควรจะวางตัวอย่างไร
ในกรณีที่มีการแบ่งพรร แบ่งพวก แบ่งชนชั้น แบ่งผิว กันขึ้น

---------------ติดตามได้-----------------

ในรายการ คลีนิค 101.5 ช่วง เยียวยาจิตใจ
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร : อ,ดร.ภคนันท์ จิตต์ธรรม จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ คลีนิค 101.5 ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application