สิทธิของแรงงานนอกระบบ
26 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร