กรณีศึกษา SOGIE จาก Asexuality ภาพนำเสนอในสื่อ
89 views
0
0

เปิดห้องเรียน Zoomสื่อ เรียนรู้เรื่องวิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ผ่าน SOGIE
โดย คุณอัญชนา สุวรรณานนท์ นักกิจกรรมสิทธิความหลากหลายทางเพศรุ่นบุกเบิก และ กรณีศึกษา SOGIE จาก Asexuality ภาพนำเสนอในสื่อ
กับ ปาร์คเกอร์ ภารวี อากาศน่วม ผู้ก่อตั้งเพจ AroAce-Clusionist: Aromantic
& Asexual Exist

รายการ Zoom สื่อ
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 )

ดำเนินรายการโดย ดร.ชเนตตี ทินนาม
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามฟังรายการ Zoom สื่อ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.05 - 09.55 น.
ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz.

#zoomสื่อ​
#chularadioplus​
#วิทยุจุฬาฯ