ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความร่วมมือของเอกชนในการจัดหาวัคซีนและการกระจายวัคซีนหลังการหารือกับรัฐบาล
58 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสนั่น อังอุบลกุล
ตำแหน่ง - ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประเด็น - ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความร่วมมือของเอกชนในการจัดหาวัคซีนและการกระจายวัคซีนหลังการหารือกับรัฐบาล

มีการหารือร่วมกันได้บอกกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรีให้รับทราบว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทกว่า 40 แห่ง มีความประสงค์ที่ทราบความชัดเจนถึงจำนวนวัคซีนที่เพียงพอจำนวนกว่า 100 ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ 70 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คำตอบว่า จะเพิ่มวัคซีนได้ตามจำนวนอย่างแน่นอน โดยมีปริมาณวัคซีนจากบริษัทต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่งการฉีดวัคซีนจะครอบคลุมไปถึงประชากรต่างชาติทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยด้วย

ส่วนกรณีที่เอกชนจะจัดหาวัคซีนด้วยตนเองนั้น รัฐบาลก็พร้อมอำนวยความสะดวก แต่ก็ต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎระเบียบและมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เช่น บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งคาดว่าหากมีการสั่งซื้อแล้ว ก็จะได้วัคซีนในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งหอการค้าไทยก็มีหน้าที่ในการเชื่อมต่อจากภาคเอกชนที่ต้องการนำวัคซีนเข้ามา โดยรัฐบาลจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้มีมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นความชัดเจนจากฝั่งภาครัฐที่มีสูงขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้