การร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ด้วยการให้บริการเผาศพฟรีสำหรับผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง
59 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - พระสมุห์บุญเกิด ฐานุตตโร
ตำแหน่ง - เจ้าอาวาสวัดบางม่วง และ หัวหน้าสำนักปฎิบัติธรรมศรีมงคล ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ประเด็น - การร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ด้วยการให้บริการเผาศพฟรีสำหรับผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง

พระสมุห์บุญเกิด ฐานุตตโร เจ้าอาวาสวัดบางม่วง และ หัวหน้าสำนักปฎิบัติธรรมศรีมงคล ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี กล่าวถึงแนวคิดและเจตนารมณ์ในการให้ฌาปนกิจร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ที่ผ่านมาในเรื่องของการฌาปนกิจแก่ผู้เสียชีวิตที่เป็นคนยากไร้ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานกว่า 5 ปีแล้ว เพราะมองว่าวัดเป็นสถานที่สาธารณะ เป็นของประชาชนทุกคน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิต่างๆในการติดต่อประสานงานด้านข้อมูลในการนำร่างผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ารับการฌาปนกิจที่วัดแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ การฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆของวัดได้มีการเตรียมตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการรักษาความสะอาด ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารศุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประกอบพิธีและผู้ที่นำร่างผู้เสียชีวิตไปฌาปนกิจ

รายการเจาะข่าวเช้านี้