ผู้สูงอายุ ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนมาถอนฟัน
59 views
0
0

ในช่วงที่มีโรคระบาดที่ติดต่อทางน้ำลายและทางเดินหายใจ
ผู้สูงอายุควรรับการรักษาทางทันตกรรมเฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเพราะผู้สูงวัยก็เป็นกลุ่มเสียงอย่างมาก
แล้วการจะมารับบริการทันตกรรม ควรงดอาหารก่อนมาหาหมอฟัน หรือไม่
ปัญหาของสุขภาพทางช่องปากของผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง
วันนี้ รศ.ทญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข จะมาแนะนำว่าควรทำอย่างไร
------------------ติดตามได้-------------------
ในรายการ คลีนิค 101.5 ช่วง รักษาสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร : รศ.ทญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ คลีนิค101.5 ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application