แนวทางการดูแลพื้นที่ชุมชนแออัดเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน
67 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - แนวทางการดูแลพื้นที่ชุมชนแออัดเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงประเด็นการบริหารจัดการท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ในปัจจุบันต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งมีมาจากทั้งสื่อสังคมออนไลน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจนโยบายในการทำงานต่างๆ ซึ่งการระบาดในประเทศไทยขณะนี้พบว่าเป็นสายพันธุ์จากอังกฤษ โดยยังยืนยันได้ว่า ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีการระบาดของสายพันธุ์จากอินเดียและแอฟริกาใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ลักลอบเดินทางข้ามแดนจากช่องทางธรรมชาติ

ส่วนข้อแนะนำในเรื่องการฉีดวัคซีนในต่างประเทศนั้น มองว่า จะต้องใช้สติและวิจารณญาณในการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบ และต้องดูว่าการเดินทางไปยังประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด แม้ว่าจะมีเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้