วิธีทำร้านให้เป็นมากกว่าพื้นที่ขายของ เมื่อแบรนด์ใหญ่ในญี่ปุ่นปรับร้าน
129 views
0
0

เมื่อแบรนด์ใหญ่ในญี่ปุ่นอย่าง "ยูนิโคล่" และ "มูจิ" เปลี่ยนพื้นที่ร้านให้เป็นมากกว่าพื้นที่ขายของ ทำไมแบรนด์เหล่านี้ต้องปรับตัว ทำไมวางขายสินค้าในร้านเพียงอย่างเดียวอาจดึงดูดลูกค้าไม่พอ

มาดูตัวอย่างกันว่า Uniqlo ในเมืองต่างๆ ของญี่ปุ่น และ MUJI ทำพื้นที่ร้านให้กลายเป็นอะไรได้บ้าง

จากพื้นที่ขาย สู่พื้นที่สร้างแบรนด์

ร้านยูนิโคล่ไม่ได้แค่วางขายเสื้อผ้า แต่ทำพื้นที่ที่สามารถเล่าเรื่องราว ทำให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันกับแบรนด์มากขึ้นกว่าเดิม

จากพื้นที่ขาย สู่พื้นที่ครอบครัว

เมื่อยูนิโคล่ต้องต่อสู้กับร้านค้าออนไลน์ที่เกิดขึ้นมากมาย จึงเกิดแนวคิดปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ สร้างบรรยากาศสนุกสนาน ทำให้คนอยากออกมาที่ร้านและมีกิจกรรมครอบครัวร่วมกัน

จากพื้นที่ขาย สู่การร่วมมือกับชุมชน

เมื่อยูนิโคล่ต้องเปิดร้านในย่านเมืองเก่า แทนที่จะนำเสนอความโมเดิร์น ก็ทำร้านให้กลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งกับคนท้องถิ่น ผูกมิตรกับร้านที่มีอยู่เดิมในชุมชน

จากพื้นที่ขาย สู่ความสะดวกสบายในการซื้อ

มูจิเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน ทำให้คนซื้อสินค้าง่ายขึ้นจากเดิมด้วยการเป็นรถขายของมูจิที่สามารถเคลื่อนไปตามที่ต่างๆ และขายสินค้าโดยเข้าใจความต้องการของลูกค้า

จากพื้นที่ขาย สู่การเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน

มูจิประเทศไทย ไม่เพียงแต่ขายสินค้ามูจิญี่ปุ่นเท่านั้น แต่อุดหนุนสินค้าจากชุมชนท้องถิ่นไทยด้วย
_____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย