ภาพรวมธุรกิจและตัวเลขเศรษฐกิจในวันที่โควิดยังรุนแรง
210 views
0
0

• โควิดส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมคน (นาที 4:03)

• อารมณ์ที่ขึ้น-ลง ส่งผลต่อพฤติกรรมคนในการใช้จ่ายอย่างไร (นาที 6:36)

• ภาพรวมธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอ่วมช่วงโควิด (นาที 10:23)

• มองกลยุทธ์ลดต้นทุนและหาโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ (นาที 15:32)

• ตัวเลขเศรษฐกิจในไทยและทั่วโลก (นาที 19:13)
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16