105 ปีสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (ตอนที่ 2) คุณค่าทางสถาปัตยกรรม
322 views
0
0
"ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"หัวลำโพง" บนเส้นทางของประวัติศาสตร์การคมนาคมทางรางของไทย ที่กำลังก้าวสู่รูปแบบใหม่ ที่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าและความทรงจำ ย้อนรอยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนประวัติศาสตร์บนรางรถไฟ

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย