แนวทางและมาตรการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด - 19
41 views
0
0

รายการ ปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
วิทยากร : นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รายการปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤตชาติ