แนวทางดำเนินงานของ สปสช. หลังจากที่ประชุมบอร์ดมีมติเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีน และเตรียมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำหรับผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน
74 views
0
0


ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี
ตำแหน่ง - เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ประเด็น - แนวทางดำเนินงานของ สปสช. หลังจากที่ประชุมบอร์ดมีมติเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีน และเตรียมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำหรับผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสปสช.กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงแนวทางดำเนินงานของ สปสช.ว่า ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ของประชาชนตั้งแต่การตรวจคัดกรอง ซึ่งจะสามารถตรวจได้ทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน โดย สปสช. จะจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการตรวจทุกคน ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกสิทธ์ที่มีอยู่ แต่หากเป็นการรักษาพยาบาลก็จะเป็นไปตามสิทธ์แต่ละกลุ่ม หากเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็สามารถเบิกเงินได้จากสำนักงาน สปสช. หลังจากนั้น สปสช. ก็จะมีการเรียกเก็บจากกองทุนต่างๆต่อไป

พร้อมยืนยันว่า การรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้มีค่าส่วนต่างการรักษา เพราะ สปสช. ได้ทำตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คือภาวะฉุกเฉิน ดังนั้นการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนจะประสานงานมายังสปสช.เพื่อให้ทำการเบิกเงินสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาได้ต่อไป โดย สปสช. ได้รับปรับบการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่เร็วขึ้นดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการจัดสรรเงินให้กับโรงพยาบาลเอกชน

รายการเจาะข่าวเช้านี้