ขยะติดเชื้อ...กำจัดอย่างไรให้ถูกวิธีและปลอดภัย ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
93 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี
ตำแหน่ง - นักวิจัยชำนาญการ สถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste
ประเด็น - ขยะติดเชื้อ...กำจัดอย่างไรให้ถูกวิธีและปลอดภัย ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยชำนาญการ สถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงขยะติดเชื้อ...กำจัดอย่างไรให้ถูกวิธีและปลอดภัย ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ไม่ควรนำหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ใส่ลงขวดน้ำพลาสติก โดยเด็ดขาด เนื่องจากขวดน้ำพลาสติดเป็นภาชนะที่สามารถรีไซเคิลได้ หากนำหน้ากกากอนามัยใส่ลงในขวด จะต้องส่งไปกำจัดอย่างเด็ดขาด ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ซึ่งการนำมาเผา จะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันหากปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มสูงกว่าระบบของเตาเผาขยะติดเชื้อรองรับได้ จำเป็นจะต้องส่งไปเผาที่เตาเผาขยะมูลฝอยรวม จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น
ขณะเดียวกัน พฤติกรรมการแยกขยะ ควรปฎิบัติให้เกิดเป็นนิสัยส่วนตัว ซึ่งทั้งสถานบันการศึกษา และครอบครัว จะต้องเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีความรู้ในการจัดการขยะแยะประเภทที่ถูกต้อง

รายการเจาะข่าวเช้านี้