มาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม
70 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.กุลยา ตันติเตมิท
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
ประเด็น - มาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม

ดร.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม ว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องเยียวยาประชาชนต่อเนื่อง โดยเพิ่มวงเงินในโครงการเราชนะ และโครงการ ม33 เรารักกัน ที่คาดว่าจะมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ โดยเพิ่มวงเงินให้อีกสัปดาห์ละ 1 พันบาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ และให้ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบมาตรการในการช่วยเหลือ และเยียวยาประชาชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยได้ม้มติอนุมัติ มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทั้งประชาชน และกิจการขนาดเล็ก ตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน

รายการเจาะข่าวเช้านี้