ความรุนแรง และข้อกังวลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย
78 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์อนุพงษ์ สุจริยากุล
ตำแหน่ง - นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - ความรุนแรง และข้อกังวลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย

นายแพทย์อนุพงษ์ สุจริยากุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงความรุนแรง และข้อกังวลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย ว่า ปัจจุบันมีการรายงานสายพันธุ์ไวรัสที่เจอและต้องระวังทั่วโลกทั้งหมด 4 สายพันธุ์ คือเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ สายพันธ์แอฟริกาใต้ สายพันธุ์บราซิล และสายพันธุ์ที่พบล่าสุด คือสายพันธุ์อินเดีย ที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย และมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเชื้อไวรัสส่วนใหญ่มีการกลายพันธุ์ที่รวดเร็ว และแตกต่างกันไป ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างมาก เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ประชากรมีโอกาสติดเชื้อที่กลายพันธุ์ และหาแนวทางการป้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนกรณีที่พบหญิงไทยและบุตร เดินทางจากปากีสถาน ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย ยืนยันว่า ไม่สามารถแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นได้ เนื่องจากผู้ติดเชื้อทั้ง 2 คน ตรวจพบในสถานที่กักกันตัวที่รัฐกำหนด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามระบบที่วางไว้ และทุกคนที่เข้ามาก็จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทำให้ตรวจพบได้เร็วและเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงที และจะดูแลรักษาจนปลอดภัย

รายการเจาะข่าวเช้านี้