บทบาทและการทำงานของมูลนิธิรักษ์เด็ก
39 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นายเกรียงไกร ไชยเมืองดี ตำแหน่ง บุคคลผู้ได้รับรางวัลบุคคล ดีเด่นด้านการส่งเสริม คุ้มครอง สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563