วิกฤตฝุ่น PM 2.5
220 views
0
0
"รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อันที่จริงมีมานานแล้ว แต่การตระหนักรู้และการตื่นตัวของผู้คนเกิดขึ้นอย่างมากช่วงไม่กี่ปีมานี้เอง

• ต้นเหตุของ PM 2.5 ในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน

• การแก้ปัญหา PM 2.5 ต้องทำแบบบูรณาการจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนไปพร้อมกัน ไม่เช่นนั้นจะเป็นเหมือนการแก้ปัญหาแบบไฟไหม้ฟาง

• PM 2.5 กับประเด็นความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงทรัพยากรยังไม่เท่าเทียม เรื่องนี้เป็นอย่างไร

• ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยังคงเกิดเป็นวัฏจักร ไม่ได้หายไปไหน สำคัญที่ทุกคนต้องเห็นความสำคัญของ “อากาศสะอาด” ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนควรได้รับและลงมือทำให้เกิดร่วมกัน ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

• การทำนวัตกรรมเกี่ยวกับ PM 2.5 ให้มีประสิทธิภาพ เกิดจากกระบวนการคิดที่แก้ที่ต้นทางมากกว่าแค่ปลายทาง
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย