Turk tk ภาษาอังกฤษหยาบๆ | Find Me Z Gen (ep52)
132 views
0
0

พบกับวิทยากรผู้สอนความรู้คู่ความบันเทิง แซ่บ ฟาด เผ็ช !
เติร์ก-อมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่ หรือ Turk tk #ภาษาอังกฤษหยาบๆ

โดยพี่เติร์กบอกว่า...ตั้งใจที่จะเปลี่ยนทัศนคติของชาวไทย
โดยเฉพาะเด็กๆ รุ่นใหม่ทั่วประเทศให้รู้สึกว่า
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องของการฝึกฝนที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียน

ติดตามฟังพี่เติร์กไปพร้อมกัน
19.45 น. ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz