ภาวะ การหกล้ม ในผู้สูงวัย
56 views
0
0

การหกล้ม สำหรับผู้สูงวัยควรหลีกเลี่ยงอย่างที่สุด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร
แนวทางการช่วยเหลือผู้สูงวัยกำลังหกล้ม มีวิธีการอย่างไร ปัจจัยที่ทำให้เกิดการหกล้ม มีอะไรบ้าง
การล้มแล้วเสียชีวิต เกิดจากสาเหตุใดบ้าง การเสริมมวลกระดูกให้แข็งแรง ควรทำหรือไม่

ติดตามรับฟังได้

ในรายการ คลีนิค101.5 ช่วง รู้ทันสุขภาพ
ดำเนินรายการโดย : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรผู้ให้ความรู้ : ผศ.ดร.นพ.ศรันย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ หัวหน้าออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ คลีนิค101.5 ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-10.55น.
ทาง Chula Radio plus FM.101.5MHz และทาง JOOX Application