สมุนไพรให้สี
66 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาการปวดขาของเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สมุนไพรให้สี โดย ภญ.ดาลัด วโรภาสตระกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต โดย นาวาอากาศเอก นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

คำนี้ต้องขยาย :
โรคคอพอกตาโปน