การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทัณฑสถานและการกระจายวัคซีน
70 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์อนุพงษ์ สุจริยากุล
ตำแหน่ง - นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทัณฑสถานและการกระจายวัคซีน

นายแพทย์อนุพงษ์ สุจริยากุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับรายการเจาะข่าวเช้านี้ ถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทัณฑสถานและการกระจายวัคซีน ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำ และทัณฑสถานในครั้งนี้ ไม่เกิดการคาดการณ์ เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำ มีความแออัด การขาดสุขอนามัย และระบบการระบายอากาศ ขณะที่มาตรการงดการเยี่ยมญาติช่องทางปกติ และให้มีการเยี่ยมญาติออนไลน์ทดแทน รวมถึงมาตรการคนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า ถือเป็นมาตรการที่ดี แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมในพื้นที่แดนแรกรับ เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดโทษชัดเจน โดยจะต้องมีการนำผู้ต้องขังแรกรับเดินทางออกภายนอกเรือนจำ เพื่อรับฟังคำตัดสินต่อศาล จนกว่าจะตัดสินคดีจะสิ้นสุด ดังนั้นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มนี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เรือนจำเอง ก็ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าเวร บางคนมาจากข้างนอก อาจจะไปติดจากที่อื่นมา พอเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว

รายการเจาะข่าวเช้านี้