การปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายของไทย
119 views
0
0
"อ.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย คณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายของไทย
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: อ.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย คณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย