ข้อเสนอ และแนวทางในการดำเนินการของภาครัฐหลังผ่อนคลายมาตรการที่บังคับใช้อย่างเข้มงวด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม
60 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ. นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล
ตำแหน่ง - นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็น - ข้อเสนอ และแนวทางในการดำเนินการของภาครัฐหลังผ่อนคลายมาตรการที่บังคับใช้อย่างเข้มงวด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นว่า ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำราชทัณฑ์ ชุมชนแออัด แรงงานก่อสร้าง ก็ได้มีการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมการในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลสนาม การกักกันแยกตัวผู้ป่วย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจำนวนผู้ป่วยในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ที่อาจจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้ เนื่องจากตัวเลขผู้ป่วยที่ออกมาในขณะนี้เป็นตัวเลขที่มีความแน่นอนแล้ว และยังอยู่ระหว่างการตรวจเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นขนาดของปัญหาที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ภายนอก

ส่วนข้อเสนอแนะ 4 ข้อ เพื่อร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า จากข้อแรกที่เรียกร้องให้บูรณาการสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งการตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง หลังจากค้นหาจนพบผู้ติดเชื้อแล้วก็ให้แยกระดับอาการว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด จากนั้นให้ส่งไปรักษาตัวตามสถานพยาบาลที่มีความเหมาะสมให้เปรียบเสมือนวันสต๊อปเซอร์วิส ที่ภาระไม่ตกอยู่กับประชาชน ซึ่งขณะนี้การจัดการในเรื่องดังกล่าวก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้ว เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้