โครงการสี่หมอชายแดนตาก ปฏิบัติการคืนสิทธิและความเป็นธรรมให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติ
90 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง