สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เรือนจำและทัณฑสถาน : แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค
64 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
ตำแหน่ง - รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฎิบัติการ
ประเด็น - สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เรือนจำและทัณฑสถาน : แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค

นายแพทย์วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฎิบัติการ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับระลอกแรกว่า สถานการณ์ที่เกิดการระบาดนั้นมาจากเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนการระบาดในพื้นที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสนั้น ได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธษรณสุขทั้งการบับเบิ้ลแอนด์ซีล ห้ามมีคนเข้าออกบริเวณเรือนจำ พร้อมกับคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อตามอาการ ทั้งสีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยขณะนี้สถานการณ์ถือว่าเริ่มบรรเทาเบาบางลง จนทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยตกค้างประมาณหลักสิบคนเท่านั้น และได้กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบนราธิวาส โมเดล ที่นำมาใช้กับพื้นที่เรือนจำและทัณฑสถานที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

พร้อมระบุว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคภายในเรือนจำครั้งล่าสุดนี้ มาจากการรับนักโทษจากพื้นที่เสี่ยงสูงเข้าสู่เรือนจำ และหลุดเข้าไปสู่แดนเด็ดขาด ประกอบความแออัดของสถานที่ ทำให้การระบาดครั้งนี้มีจำนวนผู้ป่วยที่สูงขึ้นแบบทวีคูณ

รายการเจาะข่าวเช้านี้