แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
53 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.สุภัทร จำปาทอง
ตำแหน่ง - ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็น - แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัว ถึงการดำเนินงานของกระทรวงในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผู้ติดเชื้อไม่ลดลง และในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีสัดส่วนสูงมากกว่าจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ออกไปก่อน โดยกระทรวงได้เคยเสนอให้รัฐบาลมีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มครูและบุคลากรทาบงการศึกษาก่อน ซึ่งในขณะนี้ก็เริ่มมีบางจังหวัดที่ฉีดให้แล้ว

พร้อมกันนี้ คาดการณ์เวลาปิดภาคเรียนที่ 1 ยังคงไว้ช่วงวันที่ 15 ตุลาคมถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนเหมือนเดิม ทำให้เวลาเรียนลดไปประมาณ 19 วัน ซึ่งอาจจะมีการเรียนการสอนเสริมในวันเสาร์เพิ่มเติม และยังคงมีการเรียนออนไลน์เหมือนเดิม ซึงการเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นไปเพื่อให้มีความปลอดภัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

รายการเจาะข่าวเช้านี้