แนวทางการทำงานของโรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - แนวทางการทำงานของโรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามว่า เนื่องจากการระบาดในช่วงต้นเดือนเมษายนพบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ ที่เรียกว่าผู้ป่วยสีเขียวจำนวนมาก ประกอบกับมีจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ที่เรียกว่าผู้ป่วยสีแดงสูงขึ้น ทำให้มีโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ขึ้นมาที่อาคารจันทนยิ่งยง ใกล้กับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นโรงยิมที่มีขนาดใหญ่และกว้างขวาง และมีระบบการระบายอาการถ่ายที่ดี ซึ่งได้ปรึกษากับคณะแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ขึ้นมา ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีที่ว่างสามารถรองรับผู้ป่วยอาการหนักได้มากขึ้นอีกด้วย และลดภาระทางการแพทย์ลงได้

ขณะเดียวกันผู้ป่วยที่จะมาอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จะมาจากการระบบการตรวจสอบจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เพื่อให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย หากมีอาการที่หนักขึ้นก็สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลได้ต่อไป

รายการเจาะข่าวเช้านี้