แนวทางการดูแลและเยียวยา แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และแนวทางการป้องกันการระบาดในแคมป์คนงานภายในกรุงเทพมหานคร
71 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสุชาติ ชมกลิ่น
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประเด็น - แนวทางการดูแลและเยียวยา แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และแนวทางการป้องกันการระบาดในแคมป์คนงานภายในกรุงเทพมหานคร

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงแนวทางการดูแลและเยียวยา แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่พักของแรงงานว่า การระบาดในพื้นที่แห่งนี้ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานคณะกรรมการควบคุมโรคของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อพบการระบาดก็ได้ประสานงานร่วมกับเจ้าของผู้ประกอบการเพื่อนำแรงงานเข้ามารับการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดช่องทางพิเศษสำหรับแรงงานกลุ่มนี้ บริเวณหน่วยคัดกรองผู้ประกันตนของกระทรวงแรงงานที่เขตดินแดง ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์กำลังจะควบคุมได้แล้ว พร้อมให้อธิบดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตนของแรงงานในพื้นที่พักแล้ว

ส่วนการทำงานในเชิงรุก ได้ประสานงานกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม มาช่วยกันตรวจคัดกรองในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะพบผู้ติดเชื้ออยู่บ้างแต่ก็เป็นจำนวนน้อย ทำให้ยังควบคุมการระบาดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไว้ได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้