อันตรายจากโรค โควิด-19 ที่จะไปสู่ปอด
60 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
ตำแหน่ง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประเด็น - อันตรายจากโรค โควิด-19 ที่จะไปสู่ปอด

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงอันตรายจากโรคโควิด-19 ที่จะไปสู่ปอด ว่า การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยผู้ติดเชื้อ ที่มีโอกาสเกิดโรคได้อย่างรุนแรงประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคไต เบาหวาน ควานดัน และโรคหลอดเลือดต่าง ๆ ภาวะอ้วน และบุคคลที่สูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ โดยจากการศึกษาวิจัย พบว่า คนไข้ที่ติดเชื้อมีอาการปอดอักเสบร่วมด้วย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 พบสัดส่วนผู้ที่สูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าบุคคลทั่วไป ที่ไม่มีประวัติการสูบ จึงต้องยอมรับว่า ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสติดเชื้อและเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป 2เท่า

ขณะเดียวกันในระหว่างการรักษาโรคโควิด-19 ในบุคคลที่สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า มีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อน และติดเชื้ออื่น ๆ สูงและทำให้อาการของโรคแย่ลงก่อนเสียชีวิตประมาณ 14 เท่าของคนทั่วไป

รายการเจาะข่าวเช้านี้