น้องผิงผิง สรวีย์ ธนพูนหิรัญ แชมป์จากเวที The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น 2
270 views
0
0
"Idea Idol สัปดาห์นี้จะพาไปคุยกับ น้ อ ง ผิ ง ผิ ง - ส ร วี ย์ ธ น พู น หิ รั ญ แชมป์จากเวที The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น 2 มาแชร์ประสบการณ์ กับเส้นทางการประกวด สู่การเป็นนักร้องอาชีพ"
รายการ Idea Idol