ข้อเสนอแนวทางการจำกัดการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่สีแดงเข้ม
69 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ตำแหน่ง - หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประเด็น - ข้อเสนอแนวทางการจำกัดการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่สีแดงเข้ม

ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวในรายการะเจาะข่าวเช้านี้ ถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ปัจจุบันมีประชาชนที่รู้สึกว่าตนเองมีความเสี่ยง เข้ามาตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การตรวจพบผู้ติดเชื้อยังไม่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล และครองเตียงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นหากพบผู้ติดเชื้อ และยังไม่สามารถแยกตัวได้ อาจจะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาล มีสถานที่รองรับสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว และสีเหลืองไว้อยู่แล้ว หากผู้ป่วยมีอาการมากขึ้น จะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที แต่หากโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงไม่เพียงพอ จะมีเครือข่ายของทางโรงพยาบาลรับต่อได้ พร้อมระบุว่า จากการคัดกรองประชาชนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสุ่มตรวจวันละ 2 คนที่เป็นคนไทยในพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยง จำนวน 14 คน พบว่าผู้ติดเชื้อ 13 คน มีรหัสพันธุกรรมคล้ายกับสายพันธุ์อังกฤษ ส่วนอีก 1 คน มีรหัสพันธุกรรมคล้ายกับอินเดีย สะท้อนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากยังไม่ทราบต้นตอของการระบาด และเกิดแพร่กระจายอย่างวงกว้าง

รายการเจาะข่าวเช้านี้