ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับหอการค้าไทย ในการบริหารจัดการการกระจายวัคซีนในกรุงเทพมหานคร
61 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสนั่น อังอุบลกุล
ตำแหน่ง - ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประเด็น - ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับหอการค้าไทย ในการบริหารจัดการการกระจายวัคซีนในกรุงเทพมหานคร

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับหอการค้าไทย ในการบริหารจัดการการกระจายวัคซีนในกรุงเทพมหานคร ว่า ขณะนี้ต้องการเห็นประชาชนได้รับวัคซีนมากที่สุด และเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นฟู จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาคีเครือข่าย พัฒนาเว็บไซต์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยการลงทะเบียนแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ โดยมีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในระบบแล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนและรอรับข้อความ ยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีน กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ "ไม่เคย" เข้าร่วมโครงการภาครัฐ สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com และรอรับ SMS แจ้งผลการจัดสรรวัคซีน และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน
และกลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนแทนได้ ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนแทน โดยระบบจะส่งข้อความ แจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน หรือ สามารถลงทะเบียนที่ร้านค้าสะดวกซื้อ
โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 12 นาฬิกา และจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป

รายการเจาะข่าวเช้านี้